• Hotline:0979617634
Đăng ký/Đăng nhập

Quy định về thảo luận của shop

Shopmebao.vn là trang web bán hàng, hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam . Bất cứ bình luận nào liên quan đến chủ đề nóng, tôn giáo, chính trị không theo thuần phong mỹ tục đều sẽ bị xóa bài . 

- Admin có quyền gỡ bỏ comment thảo luận, topic không phù hợp và thông báo cho thành viên đăng comment thảo luận, topic viết về việc gỡ bỏ.

- Nghiêm cấm đưa lên những nội dung có liên quan tới an ninh, chính trị, chống phá lại nhà nước Việt Nam; tiết lộ bí mật quốc gia, gây phương hại đến an ninh xã hội.

- Nghiêm cấm tuyên truyền, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội.

- Hạn chế ghi chữ không dấu, hoặc các ký tự đặc biệt gây khó khăn cho người đọc.

- Không viết comment thảo luận có nội dung khiêu khích, lăng mạ người khác hoặc dùng từ ngữ quá khích, nói tục, chửi thề,… 

- Nghiêm cấm các hành vi PR vì mục đích cá nhân khi chưa được sự chấp thuận của ban quản trị